ZAKRES USŁUG:

  • Wstępna ocena budowy i sprawności narządów mowy,
  • Diagnoza i terapia dysleksji dla dzieci i młodzieży,
  • Ćwiczenia płynności mowy mające na celu poprawę komunikacji osób jąkających się,
  • Stymulacja rozwoju mowy,
  • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji,
  • Terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
  • Diagnoza i terapia afazji (afazja dziecięca, a także afazja u osób dorosłych po udarach),
  • Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną,
  • Terapia neurobiologiczna.
Copyright ©2020 Neurologopeda Aneta Walczak, All Rights Reserved.