O MNIE

Neurologopeda kliniczny, oligofrenopedagog, diagnosta. Jako neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji językowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Poznaniu,
 • Instytutu Studiów Podyplomowych we Warszawie,
 • Uniwersytetu Medycznego, we Wrocławiu (staże na oddziałach szpitalnych),
 • Odbyła seminaria zagraniczne m.in. w Szwajcarii i Niemczech: Seminarium edukacyjne - Opieka logopedyczna w Szwajcarii i Niemczech, organizatorzy Deutsche Angestellten Akademie Logopadieschule Freiburg, Polski Związek Logopedów, Unia Europejskich Federalistów, Szwajcaria, Niemcy 2013,
 • Otrzymała ogólnopolski CERTYFIKAT LOGOPEDY,
 • Regularnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów;
Rozpoczyna pracę doktorancką. Ponadto liczne kursy i warsztaty, m.in.:
 • Dysfagia. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie;
 • Wspomaganie komunikacji i rozwoju metodą verbo-tonalną;
 • Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym;
 • Diagnostyka, Terapia i Wsparcie Edukacyjne Dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego;
 • Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Diagnoza i terapia afazji;
 • Symultaniczno - sekwencyjna Nauka Czytania,(szkoła krakowska), Konferencje Logopedyczne;
 • Terapia Neurobiologiczna (szkoła krakowska), Konferencje Logopedyczne;
 • Opóźniony Rozwój Mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne;
 • Afazja. I moduł. Diagnoza i terapia chorych w ostrym okresie udaru;
 • Afazja. II moduł. Trudności diagnostyczne. Terapia pacjentów z afazją. Agnozje;
 • Dysartria. III moduł. Zespół zamknięcia, SLA. Diagnoza i terapia. Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • Progesty - autorska Metoda Prostych Gestów dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • KOLD. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka. 
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.
Copyright ©2020 Neurologopeda Aneta Walczak, All Rights Reserved.